ePošta radi za
Vas!

Što je to servis ePošta?

Servis ePošta nova je usluga Hrvatske pošte koja korisnicima omogućuje ugodnije i jednostavnije kreiranje, primanje, pregled i čuvanje pošte te plaćanje računa platnim karticama ili prosljeđivanje računa u internetsko bankarstvo. Svi su dokumenti (računi, izvodi, obavijesti i dr.) na jednom mjestu te im korisnik može pristupiti s bilo kojeg računala.

Pravnim osobama servis ePošta nudi jednostavniju i povoljniju komunikaciju s njihovim korisnicima.

Pogodnosti

Jednostavna predaja podataka za elektroničku i fizičku distribuciju u jednom koraku

Pravne osobe s pomoću servisa ePošta predaju sve dokumente u elektroničkom obliku, a servis ePošta dokumente i račune dostavlja u elektroničkom obliku u kovčežić identificiranog primatelja, korisnika servisa, a dokumente za fizičku dostavu prosljeđuje u tiskaru na daljnju obradu. Servis omogućuje korištenje samo elektroničke distribucije, ali i jednostavno korištenje paketa elektroničke distribucije, ispisa i kuvertiranja dokumenata te njihove fizičke distribucije.

Uštede

Smanjuju se troškovi manipulacije i tiskanja računa, omotnica, tonera, skladištenja, djelatnika, a uz cijenu slanja dokumenata nižu nego u fizičkom svijetu, uštede su znatne...

Mogućnost slanja promotivnog materijala korisnicima fizičkim osobama

Pravna osoba postiže uštedu u izradi i distribuciji tiskanog materijala, a ujedno ima mogućnost slanja multimedijske poruke svim ili određenim korisnicima servisa.

Naplata

Primatelji računa zaprimljenih servisom ePošta mogu odmah proslijediti nalog za plaćanje u svoje internetsko bankarstvo ili platiti račun debitnom ili kreditnom karticom. Tako se povećava brzina naplate, a samim time i smanjuje trošak opomena i tužbi te sličnih troškova.

Arhiva

Servis ePošta omogućuje dugotrajno čuvanje i pregledavanje dokumenata. Svi dokumenti i poruke besplatno se čuvaju u sustavu jednu godinu.

Strani državljani s adresom u Hrvatskoj

- servis ePošta omogućuje i stranim državljanima otvaranje elektroničkoga poštanskoga kovčežića i primanje dokumenata pomoću servisa.

Sigurnost

Svi se podatci razmjenjuju u sigurnom okruženju, svi su dokumenti koji ulaze u sustav kriptirani, digitalno potpisani i imaju vremenski žig (prema zakonima RH), a svaki korisnik fizička osoba mora se identificirati osobnim dokumentom prilikom predaje zahtjeva za korištenjem servisa ePošta.

Funkcionalnosti servisa ePošta

  • Slanje dokumenata građanima, korisnicima servisa ePošta, pri čemu dokumenti mogu biti računi, dokumenti sa jednim ili više HUB formulara, opomene, izvodi, ponude i dokumenti tijela državne uprave
  • Slanje pisma korisniku servisa ili na kućnu adresu onima koji nisu korisnici servisa
  • Slanje poruke korisniku servisa ili na e-mail adresu izvan servisa
  • Slanje promotivnih poruka ili obavijesti korisnicima fizičkim osobama
  • Pohrana dokumenata i poruka

Slanje dokumenata web-servisom

Riječ je o načinu slanja dokumenata koji podrazumijeva potpunu automatizaciju procesa slanja dokumenata iz sustava izdavatelja u servis ePošta.

Slanje dokumenata putem datoteka

Ovdje je riječ o načinu slanja dokumenata kojim je postignuta određena razina automatizacije procesa slanja dokumenata u servis ePošta. Dokumenti se putem datoteka šalju preko web-sučelja servisa ePošta direktnim učitavanjem datoteke kroz sučelje.


Za korištenje servisa ePošta treba napraviti sljedeće:

  • sklopiti ugovor s Hrvatskom poštom za korištenje servisa ePošta
  • popuniti pristupnicu za korištenje servisa ePošta
  • posjedovati digitalne certifikate
  • tehnički doraditi svoj sustav kako bi se osigurala isporuka dokumenata u ispravnoj formi.

Ugovaranje servisa ePošta

Da bi pravna osoba postala korisnik servisa ePošta, treba s Hrvatskom poštom sklopiti ugovor o korištenju servisa ePošta, kojim se definiraju usluge koje će upotrebljavati.

UGOVARANJE USLUGE

Informacije o ugovaranju usluge
mogu se dobiti na e-adresu:
prodaja@posta.hr

KORISNIČKA PODRŠKA

Za sva pitanja nam se javite na broj
072 500 501
ili putem emaila na
podrska@eposta.hr