Otvorite
svoju 
ePoštu

Primanje dokumenata u eBox kovčežić

U vaš elektronički poštanski kovčežić (eBox) stizat će računi i ostali dokumenti izdavatelja koje sami odaberete iz naše baze partnera. Za vas je ova usluga potpuno besplatna.  
Svakodnevno ugovaramo suradnju s novim izdavateljima dokumenata, a i vi možete predložiti izdavatelja čije biste dokumente htjeli vidjeti u svojem eBoxu.
Svoj prijedlog pošaljite na adresu elektroničke pošte: podrska@eposta.hr.

Plaćanje SVIH računa karticama za samo 2 kn po računu


Platnim karticama Visa, Master Card, Diners i Maestro Cirrus svih banaka možete platiti sve račune pravnih osoba u svojem eBoxu. Naknada za platnu transakciju naplaćuje se po računu i iznosi 2 kn neovisno o iznosu koji se plaća. 
Za račune primljene na kućnu adresu možete popuniti nalog i platiti ih platnim karticama uz fiksnu naknadu od 2 kn bez obzira na iznos računa.

Upravljanje eBoxom drugoga korisnika

Podijelite dokumente s drugim korisnikom eBoxa davanjem prava pregleda za pojedini dokument - za svaki dokument prispio u vaš eBox možete dati pravo pregleda drugom korisniku servisa.
To možete napraviti na portalu za svaki pojedinačni dokument, a sve promjene po računu (status i plaćanje) vidljive su odmah u vašem eBoxu.

Predajte upravljanje svojim dokumentima davanjem punomoći - ako zbog nekog razloga imate potrebu opunomoćiti drugu osobu da potpuno upravlja vašim eBoxom, možete joj dati punomoć. Opunomoćenik će upravljati vašim eBoxom iz svog eBoxa jednostavnom promjenom korisnika računa. Sve promjene u eBoxu vidljive su i opunomoćitelju i opunomoćeniku. 

Slanje iz svojeg eBoxa

Korisnici servisa ePošta mogu međusobno razmjenjivati poruke ili pisma. 

Poruke se mogu slati u formi e-maila drugom korisniku servisa ili na vanjsku adresu elektroničke pošte. Elektronička pisma mogu se slati drugom korisniku servisa, ali i na ispis, kuvertiranje i dostavu na bilo koju adresu u svijetu. Usluga slanja pisama naplaćuje se prema vrijedećem cjeniku.

Upravljanje svojim eBoxom

Dizajnirajte svoj eBox, kreirajte grupe za pohranu podataka kako vama odgovara i pretvorite eBox u svoga osobnog asistenta. Pohranite svoje dokumente prvu godinu potpuno besplatno, a želite li sigurnu arhivu dokumenata kojoj možete pristupiti s bilo kojeg računala na svijetu, kao i za dokumente starije od godinu dana, uslugu pohrane (arhiviranja) naplaćujemo prema vrijedećem cjeniku.

Primanje promotivnog materijala

U vaš eBox stizat će promotivni materijal i korisne obavijesti naših partnera, ali samo one prethodno provjerene s naše strane i koje se odnose na vaše geografsko područje interesa. Ako ne želite nastaviti primati promotivne materijale pojedinog oglašivača, možete otkazati njihovo primanje.