REGISTRIRAJ SE

Besplatno ugovorite servis ePošta online ili u najbližem poštanskom uredu.
Za "online" registraciju:

Online registracija trenutno nije omogućena.
Zahtjev za korištenjem ePošte možete skinuti ovdje, popuniti ga na računalu i odnijeti ispisanog u dva primjerka u bilo koji poštanski ured.
Hvala na razumijevanju.
Za registraciju u poštanskom uredu:

  1. 1. Preuzmite dokumente za registraciju, ispunite potrebne podatke te ih predajte u poštanskom uredu.
  2. 2. Primite potvrdu o registraciji - Nakon obrade zahtjeva na vašu e-mail adresu će stići dokument s korisničkim imenom i poveznicom za aktivaciju usluge, a zaporka će stići SMS porukom na Vaš mobitel.

Sa svojim korisničkim imenom i zaporkom prijavite se u servis i započnite s korištenjem usluge.