Preuzmite dokumente za registraciju

Ispunite potrebne podatke te ih predajte u poštanskom uredu uz kopiju osobne iskaznice.

Primite potvrdu o registraciji

Nakon obrade zahtjeva na vašu e-mail adresu će stići dokument s korisničkim imenom, a na kućnu adresu dokument sa zaporkom.

Prijavite se

Sa svojim korisničkim imenom i zaporkom prijavite se u servis i započnite s korištenjem usluge.

Besplatno ugovorite servis ePošta u najbližem poštanskom uredu.